Thi công xây dựng nhà phố

Nhà Anh Thà, Hải Phòng
Nhà Anh Thà, Hải Phòng
Mẫu nhà lô 4,5 x 16 m
Mẫu nhà lô 4,5 x 16 m
Mẫu nhà phố 4,5 x15 m
Mẫu nhà phố 4,5 x15 m
Mẫu nhà lô hiện đại
Mẫu nhà lô hiện đại
Mẫu thiết kế nhà phố 2 măt tiền
Mẫu thiết kế nhà phố 2 măt tiền
Nhà phố 3 tầng kiến trúc độc đáo
Nhà phố 3 tầng kiến trúc độc đáo
Nhà phố 3 tầng với kiến trúc đẹp, độc đáo
Nhà phố 3 tầng với kiến trúc đẹp, độc đáo